Opzegvergoeding

Je kunt altijd overstappen naar een andere energieleverancier. Het is afhankelijk van het soort contract of kun je kosteloos kunt overstappen, of mogelijk een opzegvergoeding moet betalen. Hieronder vind je de verschillende contracten en de standaard geldende regels . dePrijsvergelijkers.com raadt overigens wel aan om de algemene voorwaarden van je energieleverancier goed door te nemen voordat je opzegt, zo voorkom je dat je voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Onbepaalde tijd

Wanneer je een contract hebt voor onbepaalde tijd, dien je rekening te houden met een gemiddelde opzegtermijn van 30 dagen. Er worden geen kosten in rekening gebracht bij het overstappen, mits je tijdig opzegt.

Bepaalde tijd/Vast contract

In het geval van het voortijdig opzeggen van een energiecontract met een bepaalde looptijd (één of meerdere jaren), mag de energieleverancier je een boete in rekening brengen. Er zijn maximale bedragen voor de opzegvergoeding vastgesteld door de ACM. Energieleveranciers zijn wettelijk verplicht zich hieraan te houden. De opzegvergoeding geldt per product. Neem je dus stroom en gas af dan moet je twee keer een vergoeding betalen.

De bedragen zijn als volgt:

  • Voor een stroom- en/of gascontract met 1,5 jaar looptijd, bedraagt de opzegvergoeding € 50,00
  • Voor een stroom- en/of gascontract met 1,5 tot 2 jaar looptijd, bedraagt de opzegvergoeding € 75,00
  • Voor een stroom- en/of gascontract met 2 tot 2,5 jaar looptijd, bedraagt de opzegvergoeding € 100,00,
  • Voor een stroom- en/of gascontract met meer dan 2,5 jaar looptijd, bedraagt de opzegvergoeding € 125,00

Stilzwijgende verlenging contract

Is je vaste contract na de bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd en heeft de energieleverancier dit aan je gemeld? Dan mag er maximaal € 50,00 opzegvergoeding in rekening worden gebracht voor het stroom- en/of gascontract. Heeft de aanbieder verzuimd te melden dat het contract stilzwijgend wordt verlengd dan mag de vergoeding maximaal € 25,- bedragen voor het stroom- en/of gascontract.

Voor kleine bedrijven gelden andere regels. De volgende drie opties voor de hoogte van opzegvergoedingen voor kleine bedrijven zijn mogelijk:

Onterechte opzegvergoeding

De energiemaatschappij mag tot zes weken na opzegging om een vergoeding vragen. Doen zij dit niet binnen deze termijn? Dan hoef je niets te betalen. Je moet dit wel doorgeven aan de energieleverancier.

Wanneer je energieleverancier toch na zes weken een opzegvergoeding eisen, dan kun je eerst contact opnemen met de klantenservice van het desbetreffende bedrijf. Als dit niets uithaalt, kun je een formele klacht indienen. Doe dit wel binnen de gestelde termijn die in de algemene voorwaarden van de leverancier staan.

Indien de formele klacht ook niet tot een oplossing leidt is het mogelijk om De Geschillencommissie in te schakelen. Die bepaalt uiteindelijk of je de opzegvergoeding wel of niet moet betalen. De uitspraak van deze commissie is onherroepelijk en beide partijen moeten zich wettelijk houden aan het besluit. Het inschakelen van De Geschillencommissie is overigens niet kosteloos, er wordt een bedrag gevraagd voor het bestuderen van de klacht en de uiteindelijke uitspraak.