Duurzame energie

Duurzame energie wordt uit hernieuwbare en onuitputtelijke energiebronnen gehaald.

Duurzame energie wordt uit hernieuwbare en onuitputtelijke energiebronnen gehaald en wordt ook wel schone, groene en hernieuwbare energie genoemd.

Duurzame energie wordt uit hernieuwbare en onuitputtelijke energiebronnen gehaald en wordt ook wel schone, groene en hernieuwbare energie genoemd. Bij duurzame energie is sprake van bronnen die nooit op zullen raken zoals wind, water, zon en biomassa. Duurzame energie is goed voor het leefmilieu en helpt klimaatverandering tegen te gaan.

Duurzame energie kan worden opgewekt door onder andere: zonnepanelen, windmolens, waterturbines, waterkrachtcentrales en energie uit biomassa.

Zonne-energie

Door gebruik te maken van zonnecellen die zonlicht opvangen kan zonne-energie worden opgewekt. Dat gebeurt het meest door zonnepanelen te gebruiken. Maar er zijn steeds meer ontwikkelingen, waarbij zonnecellen ook op andere oppervlakken worden geplaatst. Tegenwoordig worden er zelfs zonnecellen geprint.

Zonne-energie wordt, ondanks de geringe direct zichtbare zonlicht, in ons land het meest ingezet om duurzame energie te produceren. Veel energieleveranciers bieden naast hun standaard producten, stroom en gas, nu vaak ook zonnepanelen aan. Ook zijn populaire groothandels begonnen met aanbieden van zonnepanelen.

Windenergie

Doordat wind één van de meest duurzame energiebronnen is zet de Nederlandse regering vooral daarop in om de energietransitie te bereiken. Windenergie wordt vooral opgewekt met windmolens en windturbines. Inmiddels zijn er ook een aantal zogenaamde offshore windparken gebouwd. Dat wil zeggen dat een verzameling windturbines in zee vlakbij de kust zijn geplaatst. Daar is de wind optimaal en kan de meeste windenergie worden geproduceerd.

Duitsland is erg succesvol met de opwek van windenergie. Inmiddels wordt daar meer energie mee opgewekt, dan met steenkolen.

Waterkrachtcentrales en golfstroom

In Nederland zijn een aantal waterkrachtcentrales, namelijk in Hagestein, Alphen/Lith, Linne, Roermond, Gramsbergen en Maurik. Waterkracht is energie die wordt opgewekt met behulp van water. Stromend rivierwater wordt opgevangen door een turbine die het rondspint. Een generator zet het vervolgens om naar energie.

In het buitenland wordt veel waterkracht toegepast, maar in Nederland nog minimaal in verhouding. Een groot nadeel van deze variant is dat ecosystemen en vissen er behoorlijk onder kunnen leiden.

Inmiddels heeft met ook een andere vorm ontwikkeld, namelijk energie die ontstaat uit de deining en golven van de zee. Turbines zetten de beweging om in energie. Op dit moment loopt er een pilot bij de Afsluitdijk met een aantal van deze golfstroom-turbines. Als het een succes blijkt gaat het zeker vaker worden ingezet.

Bio-massa

Door planten en restafval of mest te vergisten kan men het duurzame biogas produceren. Maar ook door het verbranden van hout is het mogelijk om het op te wekken, al staat het ter discussie of dit wel echt schoon genoemd kan worden, aangezien hout vaak bewerkt is met chemische processen.

Ook door het verbranden van hout, groente-, fruit- en tuinafval kan biogas worden opgewekt.

Tot op heden worden alle varianten waar biogas uit kan ontstaan nog biomassa genoemd. Biogas kan altijd worden opgewekt ondanks de weersomstandigheden. Dat is het voordeel van deze duurzame energie bron. De overheid is ook een groot voorstander van biomassa en stimuleert bedrijven met een subsidieregeling, SDE+ genaamd, om biogas te maken.

Energie vergelijken en direct overstappen van energie leverancier was nog zo duidelijk. dePrijsvergelijkers.com, voor hetzelfde geld koop je meer.